کارگاه آموزشی راه اندازی U.Tel G.242 توسط شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، با حضور کارشناسان مناطق مختلف مخابراتی در مرکز آموزش مخابرات ایران برگزار گردید.در این کارگاه که در تاریخ هفدهم و هجدهم اردیبهشت ماه برگزار گردید، نحوه عملکرد ONT با برند ایرانی U.Tel جهت راه اندازی با OLTهای موجود در مناطق مختلف مخابراتی، بطور کامل آموزش داده شد.