اخذ گواهی تایید نمونه برای محصولات مودم تولیدی در کارخانه تولیدات تجهیزات مخابراتی ارگ جدید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرفت. محصولات تولیدی این کارخانه،  100% تولید داخل کشور و حاصل تلاش مستمر و چشمگیر مهندسین ایرانی و بومی سازی شده با توجه به نیاز مشترکین می باشند.