جناب آقای دکتر یافتیان،عضو هیت مدیره شرکت مخابرات ایران در کارگاه آموزشی راه اندازی ONT با برند ایرانی U.TEL که در تاریخ هفدهم و هجدم اردیبهشت ماه در مرکز آموزش مخابرات ایران توسط شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید برگزار گردید،حضور یافتند. ایشان با تاکید بر حمایت از محصول ایرانی در سال "اقتصاد مقاومتی،تولید واشتغال"، خواستار حمایت و استقبال همه جانبه از مصرف کالای ایرانی و به موجب آن ایجاد زمینه اشتغال در کشور و جلوگیری از خروج ارز شدند.