جناب آقای دکتر محمدرضا عارف نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی شهرهای تهران، ری و شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  با حضور در غرفه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید در نمایشگاه تله کام 2017 از محصولات تولیدی این شرکت بازدید بعمل آوردند. در این بازدید آقای مهندس مهرداد میراسماعیلی مدیرعامل شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، به معرفی محصولات تولید شده پرداختند.