آقای مهندس مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی به همراه هیات همراه در تاریخ 12بهمن ماه 1396 همزمان با سفر رياست جمهوري و هيات وزيران به استان كرمان، از منطقه ویژه اقتصادی بم و کارخانه تولید تجهیزات مخابراتی شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید بازدید کردند.

در این بازدید آقای مهندس هورا،مدیر کارخانه خدمات مخابراتی ارگ جدید به معرفی خط تولید مودم های ایرانی با برند یوتل پرداختند.

در ادامه تصاویری از این بازدید مشاهده می شود

.

.