5

فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید

این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه الکامپ برگزار و تنها بخشی از توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی در آن به نمایش درآمده و تولیدکنندگانی که توانسته اند محدودیت‌ها را تبدیل به فرصت کنند در این نمایشگاه حضور داشتند؛ تولیدکنندگانی که با حمایت بیشتر هم نیاز کشور به واردات را در عرصه‌های مختلف می‌توانند کم کنند و هم قدرت صادرات را در عرصه‌های مختلف بیشتر کنند.
این نمایشگاه از 27 تیر الی ۳۰ تیرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.

 

1111

77777