بررسی مشکل نویز و سیگنال خط

 

Pic SNR

در صورتی که نویز زیاد و سیگنال خط ضعیف باشد، برای برطرف شدن مشکل موارد زیر را به ترتیب بررسی کنید:

نویز و سیگنال مناسب استاندارد خاصی ندارد، اما به صورت طبیعی عدد مناسب سیگنال حدود ۳۰ و میزان قابل قبول نویز در حد ۲۰ است.

*این مقدار متوسط این دو شاخص را نشان می‌دهد و هر چه قدرت سیگنال (SNR) خط بالاتر مقدار نویز (Attenuation) کم‌تر باشد، بستر مناسب‌تری برای دریافت یک سرویس خوب به وجود می‌آید.

اگر در این سنجش با سیگنالی به مراتب ضعیف‌تر و میزان نویز بالاتری روبه‌رو شدید، تا تغییر نویز و سیگنال و رسیدن به عدد مناسب به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید:

  1. عامل ایجاد نویز را شناسایی کنید..(همه دستگاه‌ها از جمله اسپلیتر، تلفن، دوشاخه ضدبرق، کارت خوان، فکس، Caller ID و دیگر دستگاه‌ها را به ترتیب از روی خط تلفن ADSL بردارید و مودم را به صورت مستقیم، بدون اسپلیتر و وسایل جانبی به خط تلفن متصل و نویز و سیگنال خط را اندازه‌گیری کنید.)
  2. سیم و پریز تلفنی را که مودم به آن متصل است، بررسی و تعویض کنید.
  3. در صورت دولاینه بودن پریز تلفن، پریز مربوط را تعویض و مودم را به پریز دیگری متصل کنید.
  4. از اتصالات صحیح آداپتور مودم و سالم بودن پریز برق اطمینان حاصل کنید.

در صورتی که با بررسی تمامی موارد داخلی مشکل نویز و سیگنال شما برطرف نگردید در این مرحله :

مودم را به همراه آداپتور و کابل تلفن به محل Box مخابراتی (سرخط)که نزدیک در ورودی ساختمان قرار دارد، ببرید. مودم را به پریز برق متصل و روشن کنید، سپس خط DSL یا رانژه را شناسایی و روکش یک سر کابل تلفن را جدا کنید و به ترمینال سرخط و قسمت سوکت دار را به قسمت DSL مودم متصل کنید.

برای اطلاع از نویز و سیگنال در سر خط می توانید با واحد پشتیانی شرکت ارایه دهنده سرویس اینترنت خود در تماس باشید تا نویز و سیگنال خط شما بررسی گردد.

در صورتی که نویز و سیگنال در سرخط نیز نامناسب باشد این مشکل می تواند از مودم، اختلال در تجهیزات مخابراتی، نقص در تجهیزات مخابرات و یا بستر نامناسب خط شما ناشی شود. درصورت امکان این آزمایش را با یک مودم دیگر هم انجام دهید و در صورت باقی ماندن مشکل با واحد پشتیبانی سرویس اینترنت خود تماس بگیرید.

مناسب بودن نویز و سیگنال در سرخط به این معناست که مشکلی روی خط شما وجود ندارد و باید سیم کشی داخلی ساختمان بررسی شود.