در پی خودکفایی کشور در ساخت مودم؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: تهدید تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کردیم/ توجه به تولید داخل در حوزه‌‌ی ICT قابل تقدیر است/ حمایت مجلس از تولید داخل جدی است

photo 2019 10 05 15 33 49

دکتر ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، پیرامون ساخت محصولات تولید داخل حوزه‌ی ICT همچون مودم ایرانی، گفت: یکی از وظایفی که مجلس داشته و بر اجرای آن تاکید جدی دارد، حمایت از تولید داخل و به کار انداختن مراکز تولیدی، واحدهای ساخت داخل و کمیته‌های حمایت از ساخت داخل در مجلس است.

نماینده‌ی مردم مشکین شهر در مجلس، اظهار کرد: تمام فعالیت‌هایی که مجلس در این راستا انجام می‌دهد، با توجه به این سیاست است و وزارت صنایع نیز ملزم شد نسبت به ساخت داخل توجه ویژه‌ای داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خاطرنشان کرد: وقتی می گوییم ساخت داخل یعنی محصولی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد، لذا در این راستا حتی در ساخت قطعات الکترونیکی که در صنایع خودرویی مشکل داشتیم نیز به نتیجه رسیدیم.

ملکی، گفت: ما ناگزیریم راهی برای رفع تحریم‌ها باز کنیم که یکی از این راه‌ها تبدیل تهدید به فرصت است. در دوره‌ی تحریم توجه به ساخت داخل و حمایت از تولید داخل لازم است. تحریم در همه جا و همیشه بوده اما در کشور ما تحریم‌ها بیشتر است.

نماینده‌ی مردم مشکین شهر در مجلس، اظهار کرد: باید این را بدانیم که "نیاز" پدر اختراع است. وقتی انسان به چیزی نیاز داشته باشد، راه حل رفع آن را پیدا می‌کند.

وی، افزود: در حوزه‌ی ICT و دیگر حوزه‌ها با وجود تحریم‌ها، تلاش کردیم و با شدت بیشتری به تولید داخل روی آوردیم که قابل تقدیر است و مجلس نیز از این تولیدات داخلی حمایت می‌کند.