صحبت های وزیر صمت در خصوص کارخانه شرکت ارگ جدید، تولید کننده مودم های برند یوتل در صدا و سیما

 وزیر صمت